Punainen Manifesti Koska kansanvalta ei toimi jos kansa ei tiedä

Suora demokratia - valtiovalta takaisin kansalle!

Edustuksellinen demokratia on todistetusti kriisissä. Äänestysprosentti on pitkään ollut laskussa, politiikkaa viedään kauemmaksi tavallisista ihmisistä, puolueista on tullut lähinnä valtiokoneistoja tai ay-liikkeen/elinkeinoelämän etujärjestöjä. Ihmisiä kiinostaa enemmän Big Brotherin uudet viikkotehtävät kuin torstain täysistunnot. Olemme siirtyneet näennäiseen, sivustaseuraajademokratiaan jossa pieni eliitti johtaa viisi miljoonaa orjaa. Demokratiamme huipentuu vaaleihin, jolloin tuntuu kuin meillä olisi oikeasti vapaus valita. Vaalien jälkeen tilanne kuitenkin jatkuu ennallaan riippumatta siitä, mitkä puolueet istuvat hallituksessa.

Jokin on siis pahasti pielessä ja se jokin on koko järjestelmämme ydin, edustuksellinen demokratia. Tämä demokratian perusedellytys on idea siitä, että tavalliset kansalaiset ovat liian tyhmiä päättämään omista asioistaan. Seppo Lampelan sanoin; historian alkuhämäristä herrat ovat syöneet hyvin meidän tapellessa jämistä. Syytämme toisiamme ongelmista, vaikka kaikista vaarallisinta on, että emme näe oikeaa vihollista. Yläluokka, viranomaiset, ministerit ja presidentit, kaikki ovat meidän yläpuolella pyramidihuijauksessa.

Vaikka kansanvalta (suora demokratia) nähdään täysin vastakkaisena demokratialle (edustuksellinen demokratia), eivät ne ole yhteensovittamattomia järjestelmiä. Täydellinen kansanvalta on ongelmallinen ja lähenee anarkismia, mutta kun kansanvalta yhdistetään edustukselliseen demokratiaan tuloksena saadaan Sveitsi. Sveitsissä kansalaisilla on käytetävissä kansalaisaloite, jolla kansa voi vaatia muutosta tai lainlisäystä. Kansalaispäätöksellä sveitsiläiset voivat jarruttaa lakimuutosta. Tämän lisäksi käytössä on kansanäänestys ja erilaisia referendumeja kuten finanssi- ja hallintoreferendumi.

Kansanvaltaa käytetään jo monissa maissa ja se on lisääntynyt 1900-luvulla. Sveitsin lisäksi Saksassa, Irlanissa, Venezuelassa, Uruguayassa ja monissa muissa valtioissa on käytössä suoran demokratian menetelmiä. Sveitsissä järjestelmä toimii kuitenkin parhaiten, koska se on lähtenyt liikkeelle ruohonjuuritasolla. Muissa valtioissa kansanvallan menetelmistä on tehty vaikeasti käytettäviä: esimerkiksi Saksan joissakin osavaltioissa tarvitaan huikeat 20% prosenttia äänioikeutetuista kannattamaan kansalaisaloitetta ja aikarajana voi olla vain kaksi viikkoa. Jokainen tietää, että tämä ei ole se mitä kansanvallalla haetaan.

Kansanvalta eli suora demokratia ei siis itsessään ratkaise kaikkia ongelmia, vaan se on yhdistettävä edustukselliseen demokratiaan ja se on suuniteltava tarkasti. Suoran demokratian välineet pitää olla helposti käytetävissä ja valtiovallan on edistettävä niiden käyttöä. Ihmisten perusoikeudet on turvattava perustuslailla, jotta enemmistö ei pääse runnomaan vähemmistön, kuten vaikkapa vammaisten oikeuksia.

Argumentit suoraa demokratiaa vastaan

Kuten jokaisella asialla, myös suoralla demokratialla on omat vastustajansa. He vetoavat erilaisiin argumentteihin, kuten siihen, että ihmisillä ei ole niin paljon tietoa kuin kansanedustajilla, suoran demokratian myötä yhteiskunta ei toimi ja talouskasvu on heikkoa. Kaikki nämä argumentit perustuvat tietämättömyyteen, niiden elinehtona on tietämättömyys ja vain tietämättömät voivat väittää jotain tälläistä, koska heillä ei ole oikeaa tietoa.

Ensimmäinen väite on, että tavalliset ihmiset ovat sivistymättömiä, välinpitämättömiä, ja poliittisesti kypsymättömiä ja he toimivat tunteidensa ja intohimojensa varassa, eivätkä puhtaan järjen ohjaamina. Jo erittäin pieni määrä maalaisjärkeä pystyy osoittamaan tämän harhaluulon vääräksi. Sveitsissä tämä on jo osoitettu roskaksi, mutta muissa edustuksellisissa demokratioissa tätä viljellään edelleen.

Kun kansanäänestys Sveitsissä lähenee sanomalehdet antavat enemmän tilaa lukijoiden mielipiteille, tiedotusvälineet julkaiset gallupeja ja edistävät keskustelua, kansalaiskeskustelu kiihtyy ja jopa tuntemattomat ihmiset alkavat keskustelemaan junissa. Kun äänestyslippunen vihdoin tipahtaa postiluukusta hallitus esittelee päätöksen hyödyt ja haitat. Kansalaiset saavat siis kaikkialta tietoa ja jokaisella on varmasti selkeä mielipide äänestykseen. Mietippä mitä tapahtuisi jos kansanäänestyksestä keskusteltaisiin yhtä paljon kuin esimerkiksi Big Brotherin häätöäänestyksestä? Niinpä!

Zurichin yliopiston tutkijat Matthias Benz ja Alois Stutzer ovat osoittaneet tutkimuksissaan, että kansalaisten vaikutus päätöksentekoon lisää heidän tietämystään politiikasta. Kun sveitsiläiset äänestivät Euroopan Unionista heillä oli enemmän tietoa unionin toiminnasta kuin esimerkiksi heidän naapureillaan, itävaltalaisilla jotka olivat olleet EU:n jäseniä jo pitkään. Lyhyesti voidaan sanoa, että tekemällä oppii. Suora demokratia lisää kansalaisten mielenkiintoa ja tietoa politiikasta ja tekee heistä poliittisesti valveutuneita.

Toinen harhaluulo on se, että talouskasvu heikkenee suoran demokratian myötä. Tämä oli Sveitsin oikeiston mantra, mutta vuonna 2002 liike-elämän kattojärjestö economiesuisse ilmoitti kannattavansa suoran demokratian lisäämistä! Tätä ennen oikeisto on ollut edustuksellisen demokratian kannalla ja ilmoittanut kansanvallan tuhoavan Sveitsin kansantalouden. Miksi siis heidän mielipide muuttui?

Sankt Gallenin yliopiston taloustieteilijät Gebrard Kirchgässner ja Lars Feld tutkivat minkälainen vaikutus suoralla demokratialla paikalliseen talouteen. Vertailukohtina käytettiin suoran demokratian kaksi ääripäätä Sveitsin kantoneista, tulokset olivat hätkähdyttäviä: kansalaisten laajat oikeudet finanssipolitiikkaan merkitsevät 15% lisäystä BKT:hen henkeä kohtin, veroja maksetaan suosiolla enemmän, julkisen sektorin menot ovat 10% pienempiä, julkinen velka on keskimäärin 25% pienempi ja julkiset palvelut ovat halvempia.

Tämäkin teoria on siis osoitettu vääräksi. Mitä suurempi oikeus kansalaisilla on päättää verovarojensa käytöstä, sitä vähemmän he pakoilevat veroja, sitä tarkempia he ovat varojensa käytöstä ja sitä tehokkaammin talous pyörii. Suoraa demokratiaa on syytetty liiallisista kustannuksista, mutta se on ehdottomasti parempi tapa törsätä kuin eduskunann lisärakennukset.

Argumentit suoraa demokratiaa vastaan on siis osoitettu vääriksi. Jos ne olisivat totta Sveitsin malli ei olisi voinut toimia muutamaa vuotta pidempään ja katsokaa mitä on tapahtunut. Sveitsi on säilynyt itsenäisenä, se on pysynyt poissa sodista ja sotilasliitoista, sen elintaso on maailman korkeimpia ja huolehtinut ympäristöstään.

Suoran demokratian hyödyt

Suora demokratia siis todistetusti toimii yhdistettynä edustukselliseen demokratiaan. Suorasta demokratiasta on monenlaista hyötyä; kansalaiset pääsevät päättämään omista asioistaan, jolloin niillä on yleinen hyväksyntä eikä synny Lex Nokian kaltaisia tilanteita. Suora demokratia estää tyrannioiden syntymistä, antaa kansalaisille laajoja henkilökohtaisia vapauksia ja mahdollisuuden elää itse päättämien lakiensa mukaisesti.

Suora demokratia tekee kansalaisista valveutuneita ja onnellisimpia. Tutkimuksien mukaan omista asioista päättäminen lisää onnellisuutta jopa enenmmän kuin tulotaso. Se tekee kansalaisista 'tilapäispolitiikkoja', eikä sivusta seuraajia. Valta tunnetusti turmelee, mutta kun se on kansan käsissä korruptio on mahdotonta. Kansaan voi luottaa, koska heitä motivoivat täysin eri asiat kuin eliittiä. Kansaa motivoi se, että heillä on lapsia, että he voivat syödä jne. päätökset tulevat kohdistumaan jokapäiväiseen elämään. Kansaa ei motivoi se, että lähdetään sotimaan naapureita vastaan. Suora demokratia pystyy estämään sen, että autoritääriset tai rasistiset henkilöt pääsevät valtaan.

Itseasiassa suoran demokratian turvin on pystytty estämään samanlainen konflikti kuin on nyt meneillään Espanjassa baskiseparistien kanssa. Kaikki alkoi Wienin kongresissa v. 1815 kun ranskankielinen ja katolilainen väestö pakkoliitettiin Bernin kantoniin, jossa oli protestanttinen enemmistö. Viha on kytenyt katolilaisten sieluissa, kunnes v. 1979 kansalaiset äänestivät irtautumista Bernin kantonista. Kolme protestannienemmistöistä kuntaa äänesti Berniin jäämistä, mutta kahdeksan katolilaisenemmistöistä kuntaa äänesti uuden Juran kantonin perustamisen puolesta. Kantoni sai koko Sveitsin kansan hyväksynnän kansanäänestyksessä ja näin konflikti ratkaistiin ilman aseellista yhteenottoa, eikä vähiten suoran demokratian ansiosta.

Suoran demokratian vastustajat argumentoivat, että enemmistö voi kävellä vähemmistön yli joka asiassa. Esimerkkinä he käyttävät kansanäänestystä, jossa sveitsiläiset hylkäsivät vammaisten oikeuksien laajentamisen. Sveitsiläiset eivät vastustaneet vammaisten oikeuksia, vaan he kokivat sen vain liian kalliiksi ja hylkäsivät sen. Seurauksena parlamentti teki oman vastaehdotuksensa, jossa vammaisten oikeuksia lisättiin, mutta halvemilla keinoilla. Ehdotus hyväksyttiin. Tämä on esimerkki siitä, miten suorassa demokratiassa myös vähemmistöt saavat äänensä kuuluviin. Jos kansanäänestyksessä tulee hylätty päätös, niin asia saa sen verran julkisuutta, että se saa myös vähemmistöjen äänten kuuluviin ja usein myös hyväksytään maltillisempi versio samasta aiheesta.

Suora demokratia kitkee korruption ja hyvä veli- verkostot tehokkaasti. Yrityksien ja tiettyjen etujärjestöjen lahjukset tulevat olemaan merkityksettömiä, kun viimeinen sana on kansalla. Kansalaisilla voivat milloin tahansa päättää lainmuutoksesta, jonka lopputulokseen korruptoituneet kansanedustajat eivät voi vaikuttaa. Vaalirahasotkut tulevat siis olemaan menneisyyttä, kun valta palautuu kansalle. Tunnetusti meillä Suomessa on parhaat kansanedustajat, mitä rahalla voi saada.

Tässä oli vain osa niistä monesta suoran demokratian tuomista hyödyistä. Kuten mikään muukaan järjestelmä, ei edes suora demokratia ole täydellinen vaan se on yhdistettävä edustukselliseen demokratiaan. Suora demokratia tulee kuitenkin kitkemään puhtaan edustuksellisen demokratian puutteita ja parantamaan ihmisten oikeuksia saada mielipiteensä kuuleviin, kun kaikki on kansan päättämänä.

Miten suora demokratia saavutetaan? 

Ajatus suorasta demokratiasta on Suomessakin vanhempi kuin Suomen itsenäisyys. Vuoden 1903 Forssan julistuksessa puhuttiin vaali- ja äänioikeudesta. Monet Forssan julistuksessa olevat asiat on saavutettu paitsi äänioikeus. Äänioikeus tarkoitti oikeutta saamaan äänensä kuuluviin. Kun sosialistinen liike pääsi valtaan tästä ei enää puhuttu, vaan suora demokratia 'unohdettiin'. Suomessa myös Vihreä liitto on puhunut suorasta demokratiasta, mutta hallitukseen päästyään teot ovat vastanneet toista. Ruotsin Sosiaalidemokraattinen liike on vaatinut suoraa demokratiaa ollessaan oppositiossa, mutta hyväksyneet edustuksellisen kun he ovat päässeet hallitukseen. Suomessa suoran demokratian tuo näkyvästi esille Muutos 2011- puolue, mutta puolueella on vielä pitkä matka hallitukseen.

On siis selvää, että politiikot eivät tule koskaan tuomaan meille suora demokratiaa. Äänestitpä ketä tahansa, voit olla varma että hän ei tule ajamaan sinulle laajempia oikeuksia päättää asioistasi. Kahdeksan tunnin työpäivät, sosiaaliturva, edullinen terveydenhuolto, ja hyvinvointivaltio ei tullut tyhjästä. Sen eteen oli tehtävä töitä ja painostettava politiikkoja. Suoran demokratian kannalta tilanne on samanlainen, mitään ei tapahdu hyväksymällä asiat passiivisesti. Ei riitä, että kannattaa suoraa demokratiaa, vaan sen eteen on tehtävä töitä.

Suorasta demokratiasta on tehtävä perusoikeus, jokaisella pitäisi olla oikeus päättää hänelle kuuluvista asioista. Ei riitä, että eduskunta asettaa silloin kun se heille sopii neuvoa-antavan kansanäänestyksen. Kyseessä ei edes ole kansanäänestys, vaan hallitsijoiden keino sumuttaa kansalaisia. Tästä ei pitäisi edes puhua kansanäänestyksenä, vaan plebiskiittinä. Plebiskiitti ei sido eduskuntaa mihinkään, sen ei ole pakko noudattaa kansanäänestyksen tulosta ja se on huomattu.

Ympäristön ja luonnonsuojelijoiden muodostama Vihreä liike sai aikaan mielipiteiden muutoksia ja puoluerajojen ylittävä yksimielisyys siitä, että luontoa on pyrittävä suojelemaan. Tästä ovat nykyään lähes kaikki - puolueesta riippumatta - yhtä mieltä. Samaan tapaan kuin Vihreä liike myös suorasta demokratiasta on tultava ruohonjuuritason liike, jotta vallanpitäjät suostuvat edes käsittelemään aihetta. Emme elä Kiinassa tai Kuubassa, jossa tämänkaltainen olisi mahdotonta. Elämme Suomessa, demokratiassa, jossa noudatetaan yhdistys- ja kokoontumisvapautta. Historia on osoittanut, miten vallanpitäjien on ollut pakko hyväksyä heille epämiellyttäviä asioita laajan kansanrintaman takia. Esimerkkinä käytetäkköön vaikkapa orjuuden poistamista, naisten oikeuksia ja vihreää liikettä.

Mielestäni me olemme liian fiksuja nielemään edustuksellisen demokratian kaltaista kusetusta. Koko järjestemä, jossa asumme tolkuttaa meillä, että olemme voimattomia tai heikkoja, että yhteiskuntamme on tälläinen ja sille ei vaan voi mitään jne. Tämä on valhetta. Me olemme voimakkaita ja ainutlaatuisia, eikä ole syytä sille miksemme voisi vaatia oikeuksiamme. Ei ole syytä sille, miksei keskivertoihmisellä olisi täysiä voimavaroja, me olemme uskomattoman vahvoja olentoja. Vallanpitäjät tietävät tämän, ja sen, että jos tajuaisimme todellisen voimavaramme koko heidän ylläpitämä korttitalo sortuisi.

Kaikki kansan puolesta, kaikki kansan päättämänä!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Lyhyesti, tiiviiksi niputettuna voi sanoa että lume- eli
näennäisdemokratian kannattajien argumentit ovat vain
perustavanlaatuisesti tarkoitushakuisia, näennäisiä kuten
heidän lumedemokratiamallinsakin.

Koko tämän oiwallisen keskustelun lähtökohtana on pidettävä
sitä tolaa, että vallan keplottelemalla kansalta huijannut eliitti
ei vallastaan suosiolla luovu.
Mutta eipä enää luopuisi suosiolla tämä meidän nykypäivän luku-
ja kirjoitustaidolla ja ymmärryksellä varustettu varsinainen rupu-
sakkikaan. Tilanne ei siis historiallisesti ole uusi.

Historian kokemukset todistavat että on hyvin todennäköistä
että se jolla on väkivallan monopoli hallussa, tekee kaikkensa
valtansa säilyttämiseksi. KAIKKENSA!

Vaikka kirjoitat hyvin herra Ermin Zec, en jaksa uskoa
että puoluekoneistot, Vasemmistoliittosi mukaan lukien
koskaan pystyvät käynnistämään suoraa demokratiaa.
Valta maistuu hyvältä. Kakitaan sitä Vatikaanissakin.

RED BUTTON Harmaasusi™

Hannu Rainesto

Ei, kun valtio tulee murskata ja hävittää!

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Hyvä kirjoitus! Tilalla meillä on nyt tätä kun tietämättömät tekivät niin kuin käskettiin

"COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 15.9.2009
SEC(2009) 1191 final

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

Regulatory process for the authorisation of antiviral medicines and vaccines in the protection against Pandemic Influenza (H1N1) 2009
….,

3.5. Specific legal provisions for the distribution by Member States

As a general rule, marketing authorisation holders are subject to liability for the use of their products as long as they are used within the terms of the marketing authorisation.

Member States may temporarily authorise the distribution of an unauthorised medicinal product in response to the suspected or confirmed spread of pathogenic agents. This encompasses pandemic situations, such as the Influenza A (H1N1) 2009 pandemic. In such a case marketing authorisation
holders, manufacturers and health professionals are not subject to civil or administrative liability for any consequences resulting from the use of a vaccine when such use of an unauthorised vaccine is recommended or required by a competent authority in response to the pandemic situation. This also applies when the use of an authorised medicinal product, such as an antiviral medicine and a vaccine, is recommended beyond authorised conditions (e.g. indications, age groups). These provisions apply independently whether a national or Community authorisation has been
granted.23

http://www.ipex.eu/ipex/webdav…191_EN.pdf

pyynnöstä nopsa käännös: Euroopan Unionin komissio (trilateraalijengi);

Normaalioloissa myyjä/tuottaja on vastuussa tuotteestaan niin kauan kuin niitä käytetään normaalisti. EU:n jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä tutkimattomien tuotteiden (lääkkeet) jakelun epäillyn tai vahvistetun pandemian ollessa kyseessä. Silloin ei valmistaja, myyjä, terveydenhuoltoviranomainen tai muu viranomainen ole missään vastuussa mahdollisista ei-toivotuista(kuolema, halvaus, autismi, skitsofrenia, hedelmättömyys etc) vaikutuksista, joita tutkimattomalla tuotteella/lääkkeellä saattaa olla silloin kun ao. tuotteen/rokotteen käyttöä suosittaa tai vaatii taho, joka on vastuussa pandemiailmoituksista.

Tämä pätee myös silloin, kun tutkimatonta lääkettä työnnetään ikä- ja ihmisryhmille, joille sitä ei normaaliolosuhteissa suositella/käytetä.

Tämä pätee, kun Euroopan Unionin suostumus on annettu.

Selkokielellä: KUKAAN EI OLE VASTUUSSA JOS SATUT VAMMAUTUMAAN TAI KUOLEMAAN TUTKIMATTOMASTA ROKOTTEESTA TAI MUUSTA TUTKIMATTOMASTA LÄÄKKEESTÄ "

Hannu Rainesto

Ja susihukalle, että työväenluokan monopoli eli kaikki valta heille jotka luovat kaiken arvonkin on sinusta sitten turhaa, joten antaa tämän kaiken arvon riistäjän, kapitalistin pitää porvarien avulla valtansa. 5/6 maailman väestöstä on tästä syytä ilman valtaa 1/6 osan pitäessä sitä itsellään.

Ei, tämä 5/6 osaa tulee saada tietoiseksi voimastaan niin saadaan rikat pöydältä roskikseen. Sinun menetelmälläsi luku on pian, 6/7 osaa pitää valtaa 1/7 osasta...

Tämä Ermin Zecin kirjoitus on erinomainen!

Hannu Rainesto

3. Oletko kuullut, että joku olisi vastuussa jostakin, jos on muuta kuin tavallista kansaa?
Kuka vastaa siitä, että on sairaus? Entä jos se on tahallaan liikkeelle laskettu sairaus? Kuka vastaa köyhyydestä, asunnottomuudesta, nälästä, lapsikuoleisuudessa jne.. ei yksikään porvari vastaa yhtään mistään, ei vaikka pistetään näinkin epämääräinen otanta vastuualueista esiin!

Porvari on yksinkertainen ahne paskiainen, lue vaikka listan kirjoittajia!

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Kommendaattori № 4. Hannu

Yritän sanoa tämän niin ystävällisesti kuin vain
suinkin kykenen:
Pitää nähdä humeetilla sama minkä silmät näkevät.

Monopoli - olipa se kenen hyvänsä kynsissä, rappeuttaa.
Ei kannata edes alkaa väittämään vastaan. Telluksella ei
ole tähän mennessä ilmennyt ainuttakaan kulttuuria joka
olisi kestänyt 400 vuotta kauempaan.

En sano enkä väitä että se on joku maaginen luku
tai luonnonlaki, mutta niin vain on. Ota historian
kirjat työn alle ja katso itse.

Hienoa ja ylellistä on kyllä ollut, suorastaan jumalallista,
mutta kaikki on kaatunut aina siihen kun nomenklatuura
on ensin juopunut omasta eriomaisuudestaan, sittemmin
se on sukurutsaamalla nainut itse itsellensä tuhon.
Lopuksi hulluuksien mielettömyydellä vielä tuhonnut sen
kansanosan joka heille heidän nautintoa teki, rakensi ja
ylläpiti.

Tämä Ermin Zecin kirjoitus on kyllä erinomainen,
mutta ei aiheuta toimenpiteitä puoluetoimiston
puolelta.

RED BUTTON Harmaasusi™

Anna-Leena Nieminen

6 Harmaasusi

"Tämä Ermin Zecin kirjoitus on kyllä erinomainen,
mutta ei aiheuta toimenpiteitä puoluetoimiston
puolelta."

Juuri näin. Tässä on tiivistetty "ongelman ydin".

Assassin (nimimerkki)

Suora demokratia - valtiovalta takaisin kansalle!

Kaskummaa kun Vasemmisto ei ole hallituksessa, (((niin ei ole kansan valtaa vaan sortovalta)))

Elias Rintamäki

8 #

On se niin helppoo aina vedota tuohon vasemmistokorttiin, mutta jos sulla ei ole rakentavaa kritiikkiä, niin yhtä hyvin voit jättää kommentoimatta.

9 #

Sveitsissä on käytössä laajin ja tunnetuin suora demokratia, joka toimii. Tietysti se on demokratian kannalta ihannemaa, onko siinä joku ongelma? Mikään Sveitsin asiantuntija en ole, mutta antaisitko hieman kylmää dataa noiden väitteiden tueksi. En oikein allekirjoita noita kommenteja riitaisesta, jäykästä ja vanhoillisesta valtiosta.

Käyttäjän esaolkoniemi kuva
Esa Olkoniemi

Hyvä kirjoitus ja hyviä kommentteja. Minä toivon uutta yhteiskunta järjestelmää, mikä suomessakin tarkoittaisi omintakeisuuden nostamista, eli täällä voitava hyödykkeiden tekeminen tapahtuu omien kansalaisten panostuksella.

Kertakulutusjärjestelmästä pitkäkestoisiin tuotteisiin ja luonnon ehdoilla.

Vapausvalita (nimimerkki)

#10
Pekka Siikala tarkoittaa tietenkin Sveitsin ongelmalla sitä ettei tuossa maassa puolueilla ole juurikaan merkitystä, ja siksi siellä ei ole paikallista keskusta-mafiaa joka sanelee kansalle miten asioista pitää ajatella.

PÖÖÖÖÖÖÖÖ MÖRKÖ (nimimerkki)

Anteeksi Kun sanoin mieli piteeni teistä Skeletor.
Demokratian nimeen.

(On se niin helppoo aina vedota tuohon vasemmistokorttiin)

Millonkaha TE keksitte jotakin uutta aihetta, itkemiseen, suruun ja tähän ihmiskunnantuskaan ilman puolueenne mainostusta.

(Poliitiikan kautta ne ihmisten ongelmat muuttuvat)
Vit just jooo

Hannu Rainesto

6. edelleen susihukka, että meillä on tasan tarkaan yksi mahdollisuus ja se on kansandemokratia, kansan täysi valta. Silloin ei ole enää kyse monopolista, vaan demokratiasta. Tällaista ei ole myöskään koskaan ollut, joten yleistää sen toimivuus muiden toimimattomuudella on väärin ajateltu.

Jos emme käytä kaikkia mahdollisuuksia, emme myöskään tiedä miten ne toimivat.Teoriassa sosialismin malli on toimiva ja käytännössä sitä voidana edelleen korjata. Mikä tässä periaatteessa on vialla siten, että voimme sanoa, ettei kannata edes kokeilla?

Uusi Ihminen ei ajattele menneiden tapahtumien vankina vaan niistä vapautuneena.

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Kommendaattori № 14. Hannu

Tyhjänpäiväistä haaveilua siinä mielessä että tosiasiat,
realismi, kertoo muuta. Olkoonkin ihanteemme kuinka
ylevät kullakin tahollaan, silti todellisuutta ei ole syytä
unohtaa pohdiskeluissa. Muutenhan se on hukkaan men-
nyyttä aikaa.

Inhimillisyyden taakkaa ikeenään niskassa kantava homo novus
ei salli ahneuden ja vallanhimon eliminointia joten siksi mikään
malli ei voi toimia muutoin kuin teoriassa.

Vain ja ainoastaan nämä saalistukseen perustuvat yhteiskunnat
toimivat aikansa - lakkaavat sitten omaan mahdottomuuteensa
ja kierros alkaa taas yhä uudestaan jossakin toisessa muodossa,
kehittyäkseen samoin raadolliseksi älyn kehittymisen myötä.

Muutenhan iniminen olisikin jossakin lopussa täydellinen,
jos ahneus, vallanhimo ei kulminoituisi kehityksen myötä

Suupaltti höpöttäjä Harmaasusi ™

Käyttäjän jackandolini kuva
Jarkko Andolini

Ermin, kirjoitat: "Suora demokratia kitkee korruption ja hyvä veli- verkostot tehokkaasti. Yrityksien ja tiettyjen etujärjestöjen lahjukset tulevat olemaan merkityksettömiä, kun viimeinen sana on kansalla. Kansalaisilla voivat milloin tahansa päättää lainmuutoksesta, jonka lopputulokseen korruptoituneet kansanedustajat eivät voi vaikuttaa. Vaalirahasotkut tulevat siis olemaan menneisyyttä, kun valta palautuu kansalle. Tunnetusti meillä Suomessa on parhaat kansanedustajat, mitä rahalla voi saada."

Tuohon sisältyy Suoran Demokratian suurin ongelma. Kuten ehkä havaitsitkin jo muutamasta kommentista, eniten suoraa demokratiaa vastustetaan siellä missä valtaa on. Hyväveli-verkoston jäsenet pelkäävät sitä kuollakseen. Samoin puolueita lähellä elävät. He tekevät kaikkensa, jotta keskustelu suorasta demokratiasta tyrehtyisi tai siirtyisi epäoleellisuuksiin. Tästä esimerkkejä myös omassa blogissani - ja olen varma että kohta niitä tännekin sataa.

Kaikenkaikkiaan, Ermin, erinomainen kirjoitus, hyvät viitteet! Jatka samaan malliin!

Siikalan #9 kommenttiin. Sveitsi on mitä on, sillä on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Jos kansa onkin hajanainen, se ei taatusti olisi yhtään yhtenäisempi edustuksellisessa demokratiassa. On turhaa ottaa mukaan argumentteja "Sveitsi on paska maa kun se on vuoristossa ja inhoan mäkiä", kun keskustellaan demokratian tilasta.

Hessu (nimimerkki)

Hyvä kirjoitus suorasta demokratiasta, mutta puoluetaustasi ihmetyttää. Vasemmistoliitto (SKDL, SKP, Deva jne.) ei ole koskaan ollut aidon demokratian kannalla, vaan puolue on koko historiansa kannattanut harvainvaltaa. Oikeastaan diktatuuria, jossa työläisjohtajat hallitsevat työläisiä. Sivistyksellä ei ole ollut väliä. Puolueen historiaan on liittynyt runsaasti kommunismin ja sosialismin ihannointia. Kumpikaan näistä aatteista ei tue suoraa demokratiaa vaan yksipuoluejärjestelmää, jossa kansa äänestää vain henkilöitä, mutta politiikkaan kansa ei voi vaikuttaa, koska siitä määrää puolueen johto. Toisinajattelijat on näissä aatteissa aina johdettu sivuraiteelle ja jätetty sinne.
Kaikki kommunismia tai sosialismia toteuttamaan lähteneet valtiot ovat ajautuneet lähes täydelliseen diktatuuriin, jossa ihmisten henkilökohtaista sananvapautta, ajattelun vapautta, kokoontumisvapautta jne. on poljettu maan rakoon. Toisinajattelijat on sullottu vankiloihin tai pahimmassa tapauksessa he ovat kohdanneet trio niskalaukauksen.
Kuten sanottua, hieno kirjoitus, mutta vasemmistoliiton tavoitteet ovat kaukana omistasi. Vasemmistoliitto ei kannata aitoa demokratiaa vaan harvainvaltaa ja rajat auki politiikkaa. Olisiko syytä vaihtaa puoluetta, jos olet vakavissasi suoran demokratian kannattaja? Muussa tapauksessa kirjoituksesi saa hieman kalastelun makua.

Elias Rintamäki

Hessu,

Vasemmistoliitto, kuten mikään muukaan puolue eduskunnassa ei aja suoraa demokratiaa. On totta, että sosialismi johtaa yksipuoluejärjestelmään 'proletaariseen diktatuuriin'. Vasemmistoliitto ei aja Suomeen harvainvaltaan vaan tasapainoa markkinavetoiselle yhteiskunnalle, eihän Kokoomuskaan enää pyri tekemään Suomesta kuningaskuntaa.

Jänis (nimimerkki)

Hyvä kirjoitus!

Vasemmiston ideologia, on ainoa joka sopii yhteen suoran demokratian kanssa. Hessu (viestissä #17) tuomitsee suomalaisia vasemmistopuolueita, vaikka niiden toimet ovat olleet riippuvaisia henkilöistä, eivät ideologiasta. Ei vika ole siis vasemmistolaisuudessa, vaan puolue-eliitissä, joka ei niin helpolla lämpeä tällaisille ideologisille haihatteluille suorasta demokratiasta.

Vain vasemmisto ajaa todellista kansan valtaa, poiketen suuryritysten ja markkinoiden vallasta. Edustuksellinen demokratia palvelee suuria, ja mitä suuremmat vaalit (esim. kunnallis-

Jänis (nimimerkki)

kirjoituksestani katosi loppuosa:

Mitä suuremmat vaalit, esim. eurovaalit, sitä suurempaa osaa näyttelee raha! Vain isolla rahalla voi ostaa näkyvyyttä valtamedioista.

Vasemmistolaisuus pähkinänkuoressa on juuri sitä, että yhteiskuntaa rakennetaan kansan halujen pohjalta, ei suurpääomien, joita kapitalismi aiheuttaa rahan kasaantumisella. Ihmisen yksilönä tulisi olla demokratian ainoa, ja suurin mahdollinen perusyksikkö, rahan ja talouden valta pitäisi minimoida jotenkin.

sivustakatsoja (nimimerkki)

#14 Hannu. Mitenkä tämä ihailemasi täydellinen kansanvalta sitä valtaa käyttäisi. Ei olisi parlamenttia, ei presidenttiä, ei hallitusta eikä kunnanvaltuustoja, olisi vain kansa. Yleensäkin nämä "kansanvallan" kannattajat ovat sitä mieltä, että kansa on aina samaa mieltä kuin minä. Ehkä Hannu tarkoittaakin sitä , että vain hän määräisi. Jostain kumman syystä tämä sama kansa aina vaaleista toiseen äänestää nämä rikolliset natsit ja porvarit valtaan, vastoin kansan tahtoa.

Toimituksen poiminnat